درباره مانا

Sunday، ۶ Shahrivar ۱۴۰۱

سلام! به مانادوخت خوش اومدید؛

من کارم و از جایی شروع کردم که تصمیم گرفتم رویای خودم و بدوزم؛ وقتی دیدم آدم های زیادی رویای من و دارن، شروع کردم به دوختن رویاها؛ امروز، یه گروه پر از دخترای با انگیزه داریم که رویای شما رو با عشق میدوزن و لبخند و روی لبای قشنگ تون میارن. مطمئنم این بهترین خرید اینترتی تو میشه.

پ.ن: من از سر تا پا تو میدوزم؛ مانادوختِ تو